Privacy Policy

Friesekust.nl zal uiteraard uw privacy op het web respecteren. Ons team draagt uiterste zorg om de gegevens welke wij eventueel mogen ontvangen strict te behandelen.

Onze website zal u opzich niet om gegevens vragen. U kunt op vrijwillige basis u inschrijven voor de nieuwsbrief of contact opnemen via het contact formulier. Als u hierbij uw email adres heeft opgegeven zullen wij ervoor zorgen dat deze alleen gebruikt zal worden voor diensten waar u zich voor heeft ingeschreven.

Zonder toestemming zullen wij geen gegevens verschaffen aan derden. Wij respecteren uw privacy omdat wij weten hoe lastig het kan zijn om ongevraagde digitale post te ontvangen. Heeft u zich ingeschreven bij de nieuwsbrief? Dan kunt u zich onderaan deze nieuwsbrief gemakkelijk uitschrijven. Als u niet wilt wachten op onze online casino nieuwsbrief voordat u zich uitschrijft dan kunt u contact opnemen via het contactformulier. Wij zullen er dan zorg voor dragen dat uw gegevens op korte termijn definitief uit de databases verdwijnen.

Deze privacy policy slaat enkel op het gebruik van onze casino vergelijker. Wat de online casinos met uw gegevens doen kunt u lezen in de privacy policy van het betreffende casino. Uiteraard hebben wij deze gecontroleerd voordat wij het betreffende casino in onze tabel hebben geplaatst. De online casinos op onze website houden zich strikt aan de privacy wetgeving en zullen uw gegevens niet zonder uw nadrukkelijke toestemming verspreiden aan derden.